Ons doel is conversie!

De beller is sneller!
Prospectie is een belangrijk onderdeel in het verkoopproces. Toch merken we dat zelfs de meest ervaren verkopers huiveren van de gedachte om afspraken te maken via de telefoon. Dat is jammer, want met een druk op de knop heb je toegang tot een breed scala aan klanten. Wij kunnen je alvast helpen.

Leads research - afspraken maken - klanten opvolgen - etc.

Koude prospectie

Koude prospectie is van onschatbare waarde. Het helpt je bij het uitbreiden van je klantenbestand. Wij hebben reeds 20 jaar ervaring in het genereren van nieuwe leads, waarbij we onze processen en procedures voortdurend aanpassen aan de behoeften van de markt.

Wij bieden een starterspakket aan van 50 beluren, inclusief het opstellen van de bestandsfiche, database-implementatie, scriptcreatie, een briefing voor de operatoren op ons kantoor (NL/FR) en een grondige evaluatie van de test.

Bij een geslaagd project, kunnen we onze diensten verderzetten. Hetzij met een uurtarief, hetzij met een doelstelling.

Wat mag je van ons verwachten?

 1. Directe interactie:
  Cold calling zorgt voor directe interactie met potentiële klanten. We kunnen onmiddellijk vragen stellen, bezwaren behandelen en de behoeften van de prospect beter begrijpen.
 2. Real-time feedback:
  Tijdens cold calls ontvangen onze operatoren meteen feedback over jouw product of dienst. Op basis van deze feedback kunnen onze operatoren hun aanpak verfijnen.
 3. Snelle identificatie van opportuniteiten:
  Cold calling helpt bij het snel identificeren van de verkoopkansen. Door direct contact kunnen onze operatoren beoordelen of er interesse is en of de prospect geschikt is als potentiële klant.
 4. Opbouwen van relaties:
  Hoewel cold calling vaak als te direct wordt beschouwd, biedt het de mogelijkheid om een basis te leggen voor toekomstige relaties. Calloperatoren kunnen waardevolle informatie verzamelen en een positieve eerste indruk achterlaten.
 5. Efficiënte leadgeneratie:
  Cold calling is een kostefficiënte methode voor het genereren van leads. Het stelt jouw bedrijf in staat om op een proactieve manier nieuwe zakelijke opportuniteiten te creëren zonder al te hoge marketingkosten.

Onze werkwijze

Voorbereidingsfase:

Na de goedkeuring van de offerte ontvang je ons draaiboek. Hierin vind je een handleiding ter voorbereiding van de belactie. Aan de hand van dit document kunnen we er samen voor zorgen dat we de best mogelijke return on investment creëren.

Dit aanvullende document dient uiterlijk vijf dagen voor de briefing in ons bezit te zijn, zodat wij de actie adequaat kunnen voorbereiden.

De briefing vindt doorgaans plaats op een dinsdag of woensdag om 10.00 uur bij ons op kantoor, tenzij anders overeengekomen. Meteen na de briefing starten de agents met de belactiviteiten.

Operationele werking:

We beginnen altijd met een testfase van ongeveer 10 uur. Indien nodig kan de actie op korte termijn worden bijgestuurd. Met deze feedback gaan we verder aan de slag.

Dagelijks, tenzij anders besproken, worden de verrichte prestaties overgemaakt in een Excel-bestand.

Walker Milton hecht veel waarde aan de kwaliteit van het gesprek. We bellen tenslotte in naam van jouw onderneming. Het verloop van onze gesprekken wordt altijd genoteerd in het commentaarveld.

Bij elk bedrijf worden maximaal 5 belpogingen ondernomen.

Confidentialiteit

Walker Milton en haar medewerkers verplichten zich tot strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot:

 1. Specifieke klantgegevens:
  Alle bijzondere informatie met betrekking tot de klant die tijdens deze samenwerking wordt verkregen, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd. Dit omvat alle gegevens, details en inzichten die uniek zijn voor de klant en die in het kader van de samenwerking worden opgedaan.
 2. Verworven informatie/data:
  Alle informatie en gegevens die tijdens de samenwerking worden verkregen, blijven onvervreemdbaar eigendom van de klant. Walker Milton erkent en respecteert het exclusieve eigendomsrecht van de klant op deze verworven informatie en verbindt zich ertoe deze te beschermen en niet te gebruiken voor enig ander doel dan de overeengekomen samenwerking.
 3. Overdracht van vertrouwelijkheid aan medewerkers:
  Walker Milton verplicht zich om deze strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen over te dragen aan al haar medewerkers. Dit houdt in dat alle personeelsleden en partners die betrokken zijn bij de samenwerking op de hoogte worden gesteld van het belang van vertrouwelijkheid en gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen om de privacy en exclusiviteit van klantgegevens te waarborgen.

Deze toewijding aan vertrouwelijkheid weerspiegelt ons streven naar een veilige en betrouwbare samenwerking, waarin de belangen en gegevens van onze klanten te allen tijde worden gerespecteerd en beschermd.

Begin vandaag met het optimaliseren van jouw leadgeneratieproces en het verbeteren van je verkoopinspanningen. Onze koude prospectie helpt je bij het bereiken van je commerciële doelstellingen.

Mailen: info@walkermilton.com
Bellen: +32 478 26 09 53
Of vul onderstaand formulier in.

Neem contact op